marți, 13 martie 2007

Câte ceva despre FID

Colecţia FID – Fapte, Idei, Documente de la Editura Vremea a împlinit 14 ani. Concepută, visată, iniţiată, de fapt, încă din 1991, când Silvia Colfescu şi Nicolae Henegariu adresează Ministerului Justiţiei de atunci cereri de acces la documentele marilor procese politice instrumentate de regimul comunist în anii săi de maximă virulenţă (1948-1960), ea s-a finalizat într-un număr de cărţi fundamentale pentru cunoaşterea epocii.
Prima dintre ele, Memorialul ororii. Documente ale procesului reeducării din închisorile Piteşti, Gherla, apărea în 1995 şi avea aproape 1.000 de pagini de documente inedite ale de acum faimoasei înscenări judiciare. Au urmat Principiul dominoului. Documentele procesului Lucreţiu Pătrăşcanu, 1996, Prigoana. Documente ale procesului C. Noica, D. Pillat, N. Steinhnardt, Al. Paleologu, A. Acterian, S. Al-George, Al.O. Teodoresccu etc., 1996, Luptătorii din munţi. Toma Arnăuţoiu, Grupul de la Nucşoara. Documente ale anchetei, procesului, detenţiei, 1997, Teroarea. Documente ale procesului Iuliu Maniu, Ion Mihalache, 1999. Aproape toate sunt volume masive, de peste 900 de pagini, care au necesitat laborioase cercetări de arhivă şi dificile selecţii de documente. Lor li se adaugă documente privind aspecte fundamentale ale istoriei noastre recente: Ocupaţia sovietică în România, 1996, Procesul generalilor. Cercul militar profesional al PNŢCD 1946-1948, 2000; Amurgul ilegaliştilor. Plenara PMR din 9-13 iunie 1958, 2000, Administraţia civilă română în Transnistria 1941-1944, 2000, alcătuite toate cu migală şi dăruire de tineri cercetători precum Flori Stănescu, Dan Cătănuş, Alina Tudor, Dragoş Zamfirescu, Ioan Chiper. Două dintre cărţile cele mai recente de acest fel sunt
Persecuţia. Mişcarea studenţească anticomunistă. Bucureşti, Iaşi (1956-1958). Nume de cod „Frăţia paleolitică”. Documente din Arhiva Securităţii de Stela Covaci şi Conferinţa (secretă) a Uniunii Scriitorilor din iulie 1955 de Mircea Coloşenco.

FID a mai publicat cărţi de memorialistică, analiză sau istorie ale unor scriitori cunoscuţi, români şi străini, precum Patologia societăţii noastre, Articole politice de Mihai Eminescu, 1998, Reeducarea de la Aiud, 2000, Garda de fier. Jurnal de filozofie politică, Memorii penitenciare, 2001, Helvetizarea României, 2001, Mandarinul valah de Petre Pandrea şi alte volume ale marelui scriitor, ale cărui opere postume s-au publicat în exclusivitate la Editura Vremea, Dumitru Mircescu, Lagărul morţii în taigaua siberiană, 1997, Silviu Crăciunaş, Reabilitarea, 2000, Francis Fukuyama, Sfârşitul istoriei, 1994, Alexandr Zinoviev, Fenomenul occidentalismului, 2002, Dinu C. Giurescu, Uzurpatorii, 6 martie 1945-ianuarie 1946, 2004, Vladimir Bukovski, Uniunea Europeană... o nouă URSS?,2006, Katherine Verdery, Viaţa politică a trupurilor moarte. Reînhumări şi schimbări postsocialiste, 2006. Recent, sub coordonarea Anei Bazac, în aceeaşi colecţie a apărut un volum de maxim interes pentru specialişti, Comunicarea politică: repere teoretice şi decizionale.
Editura Vremea pregăteşte alte două volume pentru colecţia FID: O noapte atât de lungă. Apogeul regimurilor totalitare în Europa 1935‑1953, lucrare coordonată de Stéphane Courtois şi Frica. Istoria unei idei politice de Corey Robin.


Niciun comentariu: