joi, 10 octombrie 2013

A apărut Die Schöne, die vorübergeht/ Frumoasa care trece/ Ant(h)ologie/Agenda 2014


Die Schöne, die vorübergeht/ Frumoasa care trece
Ant(h)ologie/Agenda 2014

Hrsg./Ediţie îngrijită de Ioana Orleanu
Übers./Traducere de Ioana Orleanu şi Mircea Barnaure
Ill./Ilustraţii de Mircea Barnaure

Präsentation
WAS: Zweisprachige Anthologie, ein Feuerwerk von 36 Gedichten und 52 Aphorismen aus dem Deutschen ins Rumänische von den bekannten Übersetzern Ioana Orleanu und Mircea Barnaure übertragen, mit 12 Illustrationen versehen, in einer Agenda für das Jahr 2014 (drei Gedichte und eine Illustration für jeden Monat, ein Aphorismus für jede Woche).
WER: Deutschsprachige (deutsche und österreichische) Autoren von Hölderlin bis Stefan Zweig. (Quantitativ im Vordergrund: Heine, Nietzsche, Rilke, George)
FÜR WEN: Für jene, die wahre Poesie lieben, für jene, die sich von den Blitzen des Geistes faszinieren lassen, auch für jene Rumänisch bzw. Deutschsprechenden, welche sich für die Sprache der jeweilig anderen interessieren (geflügelte Worte prägen sich leichter ein).
WARUM: Damit die Gestalten dieser bedeutenden Europäer und ihre Gedichte und Gedanken wieder in Erinnerung gebracht bzw. erst bekannt gemacht werden.
WOZU: Damit Europa europäisch (d.h. auch anspruchsvoll kulturell) zusammenwächst.

Prezentare

 CE: Antologie bilingvă, o jerbă de 36 de poeme şi 52 de aforisme traduse din germană în română de cunoscuţii traducători Ioana Orleanu şi Mircea Barnaure, însoţite de 12 ilustraţii şi integrate într-o agendă a anului 2014 (trei poeme şi o ilustraţie pentru fiecare lună şi câte un aforism pentru fiecare săptămână).
CINE: Autori de limbă germană (germani şi austrieci) – de la Hölderlin la Stefan Zweig (cantitativ în prim-plan: Heine, Nietzsche, Rilke, George).
PENTRU CINE: Pentru aceia care iubesc poezia adevărată, pentru aceia care sunt fascinaţi de fulgerele spiritului, dar şi pentru vorbitorii de română şi de germană interesaţi fiecare de limba celorlalţi (cuvintele înaripate se întipăresc mai uşor).
PENTRU CE: Pentru a readuce în amintire, respectiv pentru a face abia acum cunoscute chipurile acestor însemnaţi europeni, precum şi poemele şi gândurile lor.
CU CE SCOP: Pentru ca Europa să crească împreună în mod european (şi asta înseamnă şi în mod înalt cultural).
pagini 208
format 10,5 x 14,8 cm
preţ 12 leiNiciun comentariu: