marți, 21 ianuarie 2014

Irina Pavlovici – Cu dragoste, despre un popor de cuci

Irina Pavlovici
Şi dacă am fi cuci?

Cu romanul său, Cu dragoste despre un popor de cuci (apărut în 2013 la Editura Vremea, Bucureşti; lansat, în prezenţa autoarei, la Paris, Bucureşti şi Bruxelles), scriitoarea Irina Pavlovici realizează o intrare în forţă în peisajul literar actual, remarcându-se nu numai prin calitatea scriiturii sale, marcate de fluiditate şi claritate, ci şi prin tema abordată: viaţa românilor din străinătate, mai exact a celor din Paris. O temă arareori tratată, pe care o abordează cu pertinenţă şi curaj.
Autoarea, stabilită la Paris încă din anii ’90, dovedeşte o extraordinară acuitate a observaţiei şi ne prezintă situaţii şi personaje credibile; unele detalii sunt profund tulburătoare, prin faptul că fac apel la experienţe încercate de mulţi dintre noi, cei trăitori departe de ţară; altele sunt o joacă, un joc cu clişeele culturale, o subtilă denunţare a lor. Autoarea face acest lucru cu umor şi ironie, într-un un stil dezinvolt şi un ritm alert, ce corespunde vieţii trepidante din cosmopolitul Paris. În această mişcare browniană, în care naratoarea şi, în acelaşi timp, personaj principal – o româncă imigrată în Franţa – este în căutarea unui sens al vieţii, majoritatea evenimentelor în care este antrenată sunt iritante, enervante sau chiar traumatizante.
Dar totul este descris cu un soi de haz de necaz. Descoperim astfel viaţa unei românce din Paris şi a românilor din Franţa, complicatele interacţiuni dintre membrii diasporei româneşti, relaţiile adeseori dificile dintre români şi localnici sau alte comunităţi etnice, cauzate de diferenţele de cod cultural.
Descoperim viaţa profesională în cadrul unei firme multinaţionale, petrecerile româneşti marcate de mâncăruri, vorbe, discuţii şi bârfe tipic româneşti; redescoperim prejudecăţile, obiceiurile românilor din străinătate şi din ţară, precum şi modurile complexe de relaţionare în cadrul familiei lărgite, răsfirată prin lume, dar legată lăuntric.
Facem cunoştinţă cu grevele şi transportul comun din Paris, cu viaţa asociativă a comunităţii româneşti, cu prietenii sau colegii naratoarei, precum şi cu dilemele vieţii sale de cuplu. Aceste mici ecosisteme nu se amestecă, ele coexistă – între ele există fricţiuni, iar personajul principal este forţat să treacă, de mai multe ori pe zi, dintr-un mediu în altul. Acest proces, repetat, nu poate să nu lase urme la nivel psihologic, fără a fi însă vorba de vreo inadaptare la contextul societăţii. Şi totuşi, spiritul romanului este unul pozitiv – avem deriziune şi autoderiziune; rutina însăşi capătă ceva palpitant fiindcă, de fapt, de fiecare dată, un detaliu face ca extenuanta rutină să nu fie identică întru totul cu evenimentul echivalent din ziua anterioară. Alteori, o anodină întâmplare îi trezeşte naratoarei paralelisme cu situaţii şi personaje din viaţa sa trecută, cea din România.
Aceste subtile alunecări în trecut sau acest trecut care se strecoară până în prezent constituie o temă recurentă, unul din motoarele tramei narative şi a psihologiei personajului. Avem de-a face cu ceea ce naratoarea însăşi califică drept nostalgii balcanice, ale căror obiecte, subiecte rămân, în pofida anilor de convieţuire, de neînţeles pentru soţul său olandez.
În acest roman, Irina Pavlovici creează un compendiu de observaţii, am putea spune sociologice, asupra diverselor grupuri sociale în cadrul cărora evoluează sau pe care le întâlneşte tangenţial şi acumulează totodată o multitudine de reflecţii – pertinente – asupra limbii, a limbajului, absolut demne de un sociolingvist.

Andrei-Paul CORESCU (Bruxelles)


Niciun comentariu: