vineri, 8 aprilie 2016

Grigore Gafencu, „O istorie în epistole a exilului românesc”http://edituravremea.ro/o-istorie-in-epistole-a-exilului-romanesc--1939-1940--1943-1950--1952-1957
Editura Vremea, care a publicat volumul Grigore Gafencu, O istorie în epistole a exilului românesc (1939-1940, 1943-1950, 1952-1957), ediție îngrijită de dr. Dumitru Dobre şi drd. Andreea-Iustina Tuzu, a aflat cu uimire, pe căi indirecte, că Fundația Europeană Titulescu, Centrul de Cercetare, organizează o lansare a acestei cărți. 

Ne simțim datori să anunțăm că nu avem nimic comun cu această lansare, despre care nici măcar nu am fost anunțați, după cum nici Fundația Europeană Titulescu nu are nimic comun cu efortul de publicare a acestei cărți.

Publicarea unei cărți implică o sumă de lucrări laborioase necesare pentru a putea prezenta un volum într-o formă demnă de substanța acestuia. Prestând această muncă, o editură capătă dreptul moral de a fi luată în considerare în cazul unei încercări de promovare a cărții. Implicit, între legile nescrise dar întotdeauna respectate ale domeniului, există și aceea care spune că o editură este îndreptățită să se ocupe de evenimentele legate de promovarea unei cărți. Acest lucru este sau ar trebui să fie știut și de autori, și de entitățile care doresc să participe la lansarea în spațiul public a unui volum care corespunde într-o măsură sau alta specificului lor. Încercarea de a eluda de la o sărbătorire a unei cărți editura care a contribuit, alături de autori și de deținătorii drepturilor, la apariția ei ni se pare nu numai incorectă, ci și lipsită de tactul diplomatic care ar trebui să caracterizeze o fundație care poartă numele unuia dintre diplomații de seamă ai României.

Editura își rezervă dreptul de a organiza o lansare a cărții în condițiile în care acest lucru se face în mod normal.

Mai multe detalii despre volum puteți afla consultând site-ul editurii: www.edituravremea.ro

Editura Vremea
021.335.81.31
office@edituravremea.ro
str. Constantin Daniel, nr. 14,
sect. 1, Bucureşti, 010631
www.edituravremea.ro

Niciun comentariu: